UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Časté dotazy

Co je to “fotovoltaika” nebo “FVE”?

Fotovoltaický jev mění sluneční záření na elektřinu. Právě s pomocí fotovoltaické elektrárny si tak majitelé mohou vyrábět vlastní energii nezávislou na odběrové síti, za kterou tak není potřeba platit.

K čemu jsou baterie?

Baterie slouží jako vyrovnávací prvek uchovávající energii. Elektrárně pomohou uložit přebytečnou energii, která se následně použije v době, kdy k fotovoltaickému jevu nedochází.

Jaký je rozdíl v klasické a virtuální baterii?

Klasická baterie uchovává energii v místě bydliště. Virtuální baterie pak bere přebytky a posílá je zdarma do sítě a v době, kdy je naopak energie z fotovoltaické elektrárny nedostatek, je majitel odebírá zpět ze sítě se slevou. Sleva bohužel neplatí na distribuční poplatky.

Co je to Wp neboli Watt-peak?

Jde o jednotku výkonu udávající, kolik fotovoltaický panel vyrobí elektrické energie při ideálních podmínkách.

Kolik vyrobí fotovoltaická elektrárna energie ročně?

Na to existuje jednoduchý přibližný přepočet: 1kWp v panelech vyrobí ročně cca 1000 kWh (x1000).

Jaké programy na dotaci FVE využít?

Pro domácnosti se jedná o titul NZÚ 2023 (Nová zelená úsporám 2023), kde je maximální dotace 50 % nebo až 205 000 Kč (v některých krajích i 225 000 Kč), v závislosti na parametrech konkrétní elektrárny.

Co je to hybridní elektrárna?

Hybridní nazýváme takovou elektrárnu, která elektřinu nejenže vyrábí pro aktuální spotřebu, ale pomocí baterií ji také umí uchovávat pro pozdější použití. Podobně jako „powerbanka“.

Můžu na základě FVE být plně soběstačný?

Bohužel, v našich podmínkách toto zajistit zpravidla nelze. Například v zimním období je slunečního svitu málo, systém by tak musel být předimenzován. V létě by pak naopak energie zbytečně moc přebývalo. Teoreticky to tedy možné je, ale ekonomicky se to však nevyplatí.

Životnost FVE a baterie?

Životnost elektrárny potažmo panelů je garantována na více než 25 let poklesu výkonu na 80 %. Z praxe však dokážeme říct, že elektrárna má i po 25 letech běžně více než 85 % výkonu. Baterie pak udává svou životnost v cyklech. Zpravidla se dá říct, že po 4000–6000 cyklech má baterie stále ještě 80 % kapacity. Ani to ale neznamená, že je potřeba ji vyměnit. Baterie může s o něco menší efektivitou fungovat dále po mnoho dalších cyklů.

Kolik elektrárna ušetří?

Zde to bude velmi individuální – může jít o jednotky až desítky tisíc korun. Konkrétní kalkulaci vám rádi uděláme na míru vašich podmínek.

Mohu přebytečnou energii prodávat?

Ano, možné to je, ale při dnešních cenách výkupu jde o poměrně nevýhodné podnikání. Daleko lepší je energii rovnou spotřebovat.